CVS Pharmacy
500 N Congress Ave, Lake Park FL 33403